Enjoy!wonder island 満天四国

香港からの一人旅、若い女性に日本旅行が大人気とか。旭社前で記念写真。