Enjoy!wonder island 満天四国

柔らかい日差しが差し込む中庭と回廊

柔らかい日差しが差し込む中庭と回廊